"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 2 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-05-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh.
03-03-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,092,956 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner