"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong           Quyết định
Danh sách 1 Quyết định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-01-2016 Quyết định số 09/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
18,970,314 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner