"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 2 văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-03-2016 Quyết định đính chính số 1322/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND huyện Phú Qúy về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Quý.
07-03-2016 Quyết định đính chính số 1316/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND huyện Phú Qúy về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng huyện Phú Quý.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,393,641 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner