"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 2 văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-08-2016 Quyết định số 1114/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2015.
15-01-2016 Quyết định số 38/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,822,086 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner