"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-11-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tánh Linh.
28-10-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, hoạt động và mối quan hệ công tác của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tánh Linh.
22-09-2016 Quyết định số 4021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015.
06-09-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
31-08-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Tánh Linh.
15-08-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tánh Linh.
16-03-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Tánh Linh.
02-03-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,634 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner