"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 4 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-08-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.
24-08-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định chỉ giới, quy mô xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn huyện Phú Quý.
18-07-2016 Quyết định số 2131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ Điều 7 của Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý.
05-04-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế, huyện Phú Quý.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,554 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner