"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam           Quyết định
Danh sách 6 Quyết định do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hàm Thuận Nam.
25-10-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.
24-08-2016 Quyết định số 1145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016.
30-05-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và biên chế của Phòng Y tế huyện Hàm Thuận Nam.
30-05-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hàm Thuận Nam.
20-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
19,051,373 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner