"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Tánh Linh giai đoạn 2016-2020.
28-07-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tánh Linh giai đoạn 2016 - 2020.
28-07-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
28-07-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016.
28-07-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 của huyện Tánh Linh.
28-07-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về xây dựng, phát triển thị trấn Lạc Tánh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,751 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner