"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 15 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-07-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021.
26-07-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2015.
26-07-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc thông qua Đề án tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2016 - 2020.
26-07-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016.
08-07-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc thành lập các Tổ đại biểu HĐND huyện Hàm Thuận Nam khoá VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021.
08-07-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp Chế HĐND huyện Hàm Thuận Nam khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021.
04-07-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021.
04-07-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021.
04-07-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc thông qua số lượng thành viên, cơ cấu thành phần 2 Ban HĐND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021.
04-07-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban 2 Ban HĐND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021.
04-07-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021.
04-07-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021.
04-07-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021.
04-07-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021.
04-07-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,865,345 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner