"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 3 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương huyện Đức Linh năm 2015.
21-07-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016 - 2020 Nguồn vốn ngân sách tập trung huyện phân khai.
21-07-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,822,061 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner