"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 32 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2016 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (giai đoạn 2016 - 2020).
20-12-2016 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.
12-12-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2017.
12-12-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về thông qua Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; Danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2017.
12-12-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020.
12-12-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.
12-12-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020.
12-12-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lương Sơn - huyện Bắc Bình và thị trấn Ma Lâm - huyện Hàm Thuận Bắc.
12-12-2016 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017 của tỉnh Bình Thuận.
12-12-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận.
12-12-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của tỉnh Bình Thuận.
12-12-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
12-12-2016 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.
12-12-2016 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Đoàn giám sát Tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, các khu công nghiệp tập trung, các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
12-12-2016 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về thực hiện kết quả giám sát tình hình thu và sử dụng viện phí trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh trong ba năm 2013 - 2015 và 8 tháng đầu năm 2016.
12-12-2016 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 vận động bầu cử.
12-12-2016 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021.
12-12-2016 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021.
12-12-2016 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.
07-12-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,719 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner