"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 11 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2015 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016.
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2016 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2016.
18-12-2015 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016.
18-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về việc phê chuẩn sử dụng nguồn vốn quỹ đất để thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2016.
18-12-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016.
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục công trình trọng điểm của thành phố năm 2016.
18-12-2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2016.
18-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ năm 2016.
08-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách thành phố năm 2014.
08-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2014.
08-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,378,128 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner