"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 2 văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-02-2015 Quyết định số 617/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc điều chỉnh công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013 tại Quyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND huyện.
30-01-2015 Quyết định số 535/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,378,040 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner