"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 15 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về định mức khoán chi hoạt động các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và định mức khoán chi ngân sách cấp xã năm 2016.
23-12-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý năm 2016.
23-12-2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 và năm 2016 từ nguồn vốn ngân sách tập trung huyện.
12-12-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Quý.
12-12-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Q uy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Quý.
21-09-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quý.
13-07-2015 Quyết định đính chính số 971/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý đính chính Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 30/6//2015 của UBND huyện Phú Qúy về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện.
30-06-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Phú Quý.
30-06-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định về quy trình giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh trên địa bàn huyện Phú Quý.
24-06-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý quyết Định Ban hành quy chế Thi đua, Khen thưởng huyện Phú quý.
24-06-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý quyết định Ban hành quy chế thi đua, khen thưởng huyện Phú Quý.
05-05-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Phú Quý.
13-03-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn xã Long Hải, huyện Phú Quý.
05-03-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước huyện Phú Quý.
26-02-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Nghĩa trang trên địa bàn xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,378,061 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner