"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-09-2015 Quyết định số 10890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành đến hết ngày 30/8/2015 còn hiệu lực thi hành.
23-06-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình quyết Định Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.
29-05-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy chế điều động công chức, viên chức thuộc các trường học trên địa bàn huyện.
12-03-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình.
12-03-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Bắc Bình.
06-03-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Bắc Bình.
10-02-2015 Quyết định số 2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành đến ngày 30/9/2014 hết hiệu lực thi hành.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,378,052 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner