"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 5 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-11-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao.
08-09-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết.
05-08-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp thành phố Phan Thiết.
05-08-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ thành phố Phan Thiết.
05-06-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy chế về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,377,905 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner