"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2015 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 cho các đơn vị thuộc huyện Phú Quý.
28-12-2015 Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
28-12-2015 Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.
23-12-2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về định mức khoán chi hoạt động cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức khoán chi ngân sách cấp xã năm 2016.
23-12-2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016.
23-12-2015 Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm 2016-2020; kế hoạch đầu tư công năm 2016 từ nguồn vốn ngân sách tập trung huyện.
07-07-2015 Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2014.
07-07-2015 Nghị quyết số 26/2015/NQ-HDND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015.
30-01-2015 Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 sau khi điều chỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,368,719 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner