"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 15 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2015 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016.
23-12-2015 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011-2016.
23-12-2015 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực HĐND huyện khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016.
23-12-2015 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016.
23-12-2015 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2016.
23-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình hoạt động giám sátcủa HĐND huyện năm 2016.
23-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
18-09-2015 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khoá VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016.
18-09-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016.
18-09-2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016.
18-09-2015 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016.
18-09-2015 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016.
22-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2014.
22-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Tân Thành huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận.
22-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,378,073 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner