"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.
22-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
22-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2016 nguồn vốn ngân sách tập trung và tiền đất huyện phân khai.
22-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2016.
22-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016.
22-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã, thị trấn năm 2016.
16-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015.
16-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương huyện Đức Linh năm 2013.
16-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương huyện Đức Linh năm 2014.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,377,871 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner