"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 211 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2016.
31-12-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016.
31-12-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2016.
31-12-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Tánh Linh.
30-12-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016.
25-12-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Đức Linh.
25-12-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Đức Linh.
25-12-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy Phong.
25-12-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy Phong.
25-12-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã La Gi năm 2016.
25-12-2015 Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
25-12-2015 Quyết định số 74/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
25-12-2015 Quyết định số 75/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được phát trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố và Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
25-12-2015 Quyết định số 76/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long.
24-12-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2016.
24-12-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2016.
24-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc phân bổ giao định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức chi ngân sách xã, thị trấn năm 2016.
24-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy định định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2016.
24-12-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016.
24-12-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao kế hoạch chi đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2016.
Chuyển tới trang:  /11     Số văn bản mỗi trang: 
22,300,367 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner