"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 142 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2015 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 cho các đơn vị thuộc huyện Phú Quý.
29-12-2015 Nghị quyết số 68/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2016.
28-12-2015 Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
28-12-2015 Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.
25-12-2015 Nghị quyết số 62/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về việc thông qua nội dung nhiệm vụ quy hoạch chung thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đến năm 2035.
25-12-2015 Nghị quyết số 63/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về việc chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 64/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của thị xã năm 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 65/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 66/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.
25-12-2015 Nghị quyết số 67/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2016.
24-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện Tuy Phong năm 2014.
24-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2016.
24-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016.
24-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện Hàm Thuận Bắc năm 2016.
24-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2016.
24-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016.
24-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
24-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2016.
24-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
23-12-2015 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang: 
22,300,699 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner