"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 5 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-11-2015 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
18-09-2015 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.
08-09-2015 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ.
12-08-2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
04-03-2015 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Triển lãm thành tựu “Bình Thuận - 40 năm xây dựng và phát triển”.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,378,014 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner