"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2015.
17-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015.
28-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014.
28-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương huyện Bắc Bình năm 2013.
28-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng Đô thị Chợ Lầu giai đoạn đến năm 2025 - tầm nhìn đến năm 2030.
28-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu vực ven biển Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,901,617 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner