"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Hội đồng nhân dân thị xã La Gi           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do Hội đồng nhân dân thị xã La Gi ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2014 Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về việc chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2015.
24-12-2014 Nghị quyết số 49/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của thị xã năm 2015.
24-12-2014 Nghị quyết số 50/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2015.
24-12-2014 Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2013.
24-12-2014 Nghị quyết số 53/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2015.
22-07-2014 Nghị quyết số 42/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2013.
22-07-2014 Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu vực ven biển Tân Tiến - Tân Thuận, thị xã La Gi và huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
22-07-2014 Nghị quyết số 44/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,906,660 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner