"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 12 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về việc điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2013.
16-12-2014 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2014 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016.
16-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2015 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2015.
16-12-2014 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về chương trình giám sát năm 2015 của HĐND thành phố khóa X.
16-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của thành phố năm 2015.
16-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ năm 2015.
04-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách thành phố năm 2013.
04-07-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016.
04-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2013.
04-07-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016.
04-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về bổ sung nguồn vốn thu quỹ đất thuộc ngân sách thành phố từ các năm trước chuyển sang năm 2014 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản.
04-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,091,059 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner