"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc phân bổ giao định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức chi ngân sách xã, thị trấn năm 2015.
18-09-2014 Quyết định số 3733/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013.
12-08-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Tổ hợp tác dùng nước trên địa bàn huyện Tánh Linh.
09-07-2014 Quyết định số 3038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của UBND huyện về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Tánh Linh.
27-01-2014 Quyết định số 669/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014.
06-01-2014 Quyết định số 46/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc hủy bỏ toàn bộ Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Ủy ban nhân dân huyện.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,848,446 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner