"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc Quy định về định mức khoán chi hoạt động cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và cấp xã năm 2015.
18-12-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý năm 2015.
18-12-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm và phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai đầu tư năm 2015.
24-11-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Nghĩa trang trên địa bàn xã Tam Thanh, huyện Phú Quý.
04-11-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc Quy định chỉ giới, quy mô xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn huyện Phú Quý.
30-10-2014 Quyết định số 1503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý.
07-10-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Phú Quý.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,901,157 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner