"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc           Quyết định
Danh sách 5 Quyết định do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015.
30-12-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2015.
30-12-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015.
25-07-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quy định chỉ giới xây dựng các tuyến đường hẻm, đường nội bộ trong khu dân cư trên địa bàn thị trấn Phú Long, Ma Lâm.
12-03-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc quy định mức thu thủy lợi phí nội đồng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
18,970,454 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner