"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân           Quyết định
Danh sách 3 Quyết định do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã năm 2015.
18-12-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Tân năm 2015.
15-09-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc điều chỉnh Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Tân năm 2014.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,782,453 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner