"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2014 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016.
18-09-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong đến năm 2030.
18-09-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong thông qua nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị du lịch Cổ Thạch - Bình Thạnh, huyện Tuy Phong đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
18-09-2014 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
10-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về việc phê duyệt quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2013.
10-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng cuối năm 2014.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,021,238 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner