"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 11 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
19-12-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2015.
19-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2015.
19-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch phát triển giao thông nông thôn, xây dựng chợ nông thôn và phát triển khu thương mại dịch vụ tập trung năm 2015 trên địa bàn huyện Tánh Linh.
19-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013 tại Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 24/7/2014 của HĐND huyện.
19-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2015.
19-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015.
19-12-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch đầu tư phát triển từ ngân sách huyện năm 2015 và danh mục công trình trọng điểm trên địa bàn huyện.
24-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014.
24-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013.
24-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung trung tâm thị trấn Lạc Tánh giai đoạn 2014 - 2030, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,930,745 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner