"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2014 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu tại kỳ họp thứ 9 cuối năm 2014.
17-12-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
17-12-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về định mức khoán chi hoạt động cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức khoán chi ngân sách cấp xã năm 2015.
17-12-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về định mức khoán chi hoạt động cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức khoán chi ngân sách cấp xã năm 2015.
17-12-2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015.
17-12-2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm và phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai đầu tư năm 2015.
14-07-2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014.
14-07-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2013.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,071,960 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner