"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 14 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-11-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
07-10-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Phú Quý.
26-09-2014 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
25-08-2014 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015.
27-05-2014 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
19-05-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
15-04-2014 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở năm học 2013 - 2014 và xét tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở, thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2014 - 2015.
10-04-2014 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
14-03-2014 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh.
14-03-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.
28-02-2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông học đường.
26-02-2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
27-01-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Công điện số 1966/CĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận.
08-01-2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tăng cường triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2014.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,901,087 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner