"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 1 văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-08-2013 Quyết định đính chính số 1598/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của UBND huyện Phú Quý ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện Phú Quý.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,930,626 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner