"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 37 văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2013 Quyết định số 3454/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.
27-12-2013 Quyết định số 3432/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp Thắng Hải 2, tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
23-12-2013 Chỉ thị số 38/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.
13-11-2013 Quyết định số 2837/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án nghiên cứu phát triển thị trường thanh long Bình Thuận.
13-11-2013 Quyết định số 2845/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp bổ sung kinh phí thực hiện chi trả lương tăng thêm theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ cho các đơn vị dự toán khối tỉnh (đợt 2).
31-10-2013 Quyết định số 2710/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
31-10-2013 Quyết định số 2727/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt, ban hành Bộ thiết kế mẫu kiên cố kênh nội đồng phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận.
16-10-2013 Quyết định số 2534/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
14-10-2013 Quyết định số 2515/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định tạm thời về ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
09-10-2013 Quyết định số 2461/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
20-09-2013 Quyết định số 2277/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng”.
13-09-2013 Quyết định số 2206/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế về hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
13-09-2013 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn (2011 - 2020) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
12-09-2013 Quyết định số 2197/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại công tác Cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
30-08-2013 Quyết định số 2095/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Thuận đến năm 2013.
11-07-2013 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.
02-07-2013 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất và sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh.
01-07-2013 Quyết định số 1556/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Trung tâm Thông tin trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.
21-06-2013 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
05-06-2013 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
21,091,081 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner