"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 5 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc Quy định về định mức phân bổ chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và cấp xã năm 2014.
20-12-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý năm 2014.
20-12-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 từ nguồn vốn tập trung tỉnh giao huyện phân khai.
05-08-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý.
22-03-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định xây dựng nhà tạm phục vụ sản xuất nông nghiệp và cơ sở chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện Phú Quý.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,006,158 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner