"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014.
25-11-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Hàm Thuận Nam.
08-08-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2012.
26-06-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trạm Khuyến nông huyện Hàm Thuận Nam.
14-03-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Thuận Nam.
11-03-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện H àm Thuận Nam.
01-03-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,930,646 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner