"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 16 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014.
20-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2014.
20-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
20-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014.
20-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong.
20-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.
20-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2014.
24-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phê duyệt quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2012.
24-07-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Tuy Phong giai đoạn 2011-2015.
24-07-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013.
05-04-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu (giai đoạn 2011-2015) của huyện Tuy Phong.
05-04-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về tiếp tục thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2012 - 2015.
05-04-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về thực hiện một số chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm huyện Tuy Phong đến năm 2020.
05-04-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện Tuy Phong giai đoạn 2012 - 2015.
05-04-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Tuy Phong giai đoạn 2012 - 2015.
05-04-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng huyện Tuy Phong đến năm 2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,907,184 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner