"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 13 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2013 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
18-12-2013 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
18-12-2013 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2014.
18-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
18-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2014.
18-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2014.
18-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
22-07-2013 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2013 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2011-2016.
22-07-2013 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Hàm Thuận Nam Khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016.
22-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện năm 2013.
22-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020. Và kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ đầu 2011 - 2015 của thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam.
22-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2012.
22-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2013.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,072,039 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner