"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 137 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2014 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2014.
25-12-2013 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Chương trình giám sát năm 2014 của HĐND thành phố khóa X.
25-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm, chủ yếu của thành phố năm 2014.
25-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ năm 2014.
25-12-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
25-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2014.
25-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã, thị trấn năm 2014.
25-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2014.
25-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2014.
25-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2014.
25-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 nguồn vốn ngân sách tập trung huyện phân khai.
25-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014.
25-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương huyện Đức Linh năm 2012.
24-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
24-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện năm 2014.
24-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2014.
24-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Hàm Thuận Bắc thời kỳ 2011 - 2020.
20-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014.
20-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2014.
20-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
20,848,581 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner