"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2013.
24-12-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2013.
24-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Bắc Bình giai đoạn 2011-2015.
24-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2020) của huyện Bắc Bình.
24-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị du lịch ven biển Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (đoạn từ ranh Khu du lịch cộng đồng Hòa Thắng đến ranh quy hoạch Khu đô thị ven biển Hòa Thắng-Hòa Phú).
16-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012.
16-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,822,220 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner