"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 14 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2012 Nghị quyết đính chính số 10/NQĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết đính chính Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 18/12/2012 của HĐND thành phố Phan Thiết.
18-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2013 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2013.
18-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm, bức xúc năm 2013 của thành phố.
18-12-2012 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Chương trình giám sát năm 2013 của HĐND thành phố khóa X.
18-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phương án huy động vốn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng công trình Đền thờ Liệt sĩ thành phố.
18-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Phan Thiết.
18-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 2013.
31-08-2012 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
13-07-2012 Nghị quyết đính chính số 04/NQĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết nghi quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 26/6/2012 của HĐND thành phố Phan Thiết.
26-06-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2011.
26-06-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về bổ sung dự toán chi ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2012.
26-06-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về bổ sung ngân sách để đầu tư phát triển năm 2012 từ nguồn quỹ đất còn tồn các năm trước.
26-06-2012 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách thành phố năm 2011.
26-06-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,393,857 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner