"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 31 văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2012 Quyết định số 2669/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030.
21-12-2012 Quyết định số 2639/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận điều chỉnh bổ sung phần Quy định kèm theo Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, ban hành thiết kế mẫu, đơn giá xây dựng các loại mặt đường và cống thoát nước thuộc Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015.
20-12-2012 Quyết định số 2630/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
20-12-2012 Chỉ thị số 42/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2012/QH13 của Quốc Hội về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
03-12-2012 Quyết định số 2422/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục các dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2013-2015 của tỉnh Bình Thuận.
26-11-2012 Quyết định số 2362/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch Sản xuất và Chế biến muối tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.
30-10-2012 Quyết định số 2142/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất đối với Dự án đầu tư xây dựng cảng vận tải Phan Thiết (giai đoạn 2011 - 2015) để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án.
18-10-2012 Quyết định số 2054/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ (đợt 1).
17-10-2012 Quyết định số 2038/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt chiến lược phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.
17-10-2012 Quyết định số 2049/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
02-10-2012 Quyết định số 1937/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân cấp về đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận.
27-09-2012 Chỉ thị số 33/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tăng cường công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
22-08-2012 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự".
13-08-2012 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác bảo đảm môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
09-08-2012 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2012 - 2013.
31-07-2012 Quyết định số 1464/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình chỉnh trang, đầu tư nâng cấp, di dời, giải tỏa cửa hàng xăng dầu theo Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, xét đến 2025.
20-07-2012 Quyết định số 1404/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 - 2013.
19-07-2012 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
18-07-2012 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước.
16-07-2012 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác thống kê khoa học và công nghệ.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
22,865,391 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner