"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 5 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-08-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua các cơ quan, phòng ban thuộc huyện hàng năm của Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của UBND huyện Tuy Phong.
23-05-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
29-02-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện.
09-01-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012.
06-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phong.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,393,931 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner