"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tánh Linh.
13-11-2012 Quyết định số 4517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân của HĐND và UBND huyện Tánh Linh.
09-11-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc điều chỉnh kinh phí đối với các đơn vị quản lý hành chính, sự nghiệp tại Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của UBND huyện.
23-10-2012 Quyết định số 3380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2011.
17-05-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn huyện Tánh Linh.
20-02-2012 Quyết định số 300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012.
17-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,393,859 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner