"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 15 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế huyện Phú Quý.
19-12-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc quy định về định mức phân bổ chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và cấp xã năm 2013.
19-12-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý năm 2013.
19-12-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 từ nguồn vốn tập trung tỉnh giao huyện phân khai.
12-11-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và sử dụng đường bộ trên đường bộ trên địa bàn huyện Phú Quý.
30-10-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chứa bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Quý.
21-08-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 20/02/2006 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý.
18-07-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai.
04-06-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định đối tượng được Nhà nước giao đất ở trên địa bàn huyện Phú Quý.
04-06-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc quy định tải trọng, tốc độ và phân luồng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Phú Quý.
22-05-2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc nghiêm cấm khai thác đất, cát, đá san hô (đá gạo) tại địa phương để đúc đá táp lô.
17-04-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phú Quý.
04-04-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Phú Quý.
06-02-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012.
02-02-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo huyện Phú Quý giai đoạn 2011-2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,613 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner