"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 5 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013.
31-12-2012 Quyết định số 1438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2013.
29-08-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2011.
09-07-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.
09-03-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,540 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner