"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 11 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013 nguồn vốn để lại huyện phân khai.
25-12-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn 2013-2015.
25-12-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Tân năm 2013.
24-12-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thư viện huyện Hàm Tân.
20-11-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Tân.
01-08-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế "Một cửa" và "Một cửa liên thông" từ xã, thị trấn đến huyện, tỉnh trên địa bàn huyện Hàm Tân.
21-06-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân.
07-06-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án thứ cấp đầu tư trong nước vào cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hàm Tân.
16-05-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của UBND huyện Hàm Tân.
10-04-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án thứ cấp đầu tư trong nước vào Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hàm Tân.
27-03-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,434 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner