"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 86 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2012 Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
27-12-2012 Quyết định số 2714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố việc đặt tên đường trên địa bàn huyện Phú Quý và tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.
27-12-2012 Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bổ sung đối tượng thực hiện chế độ, chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; viếng cán bộ từ trần và tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 10/4/2012 của UBND tỉnh.
25-12-2012 Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
24-12-2012 Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận.
19-12-2012 Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2013.
19-12-2012 Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận.
17-12-2012 Quyết định số 2547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê hoạch Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015.
13-12-2012 Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
10-12-2012 Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định các vấn đề liên quan đến quản lý xây dựng các dự án đầu tư khu du lịch ven biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
07-12-2012 Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức thu và quản lý, sử dụng Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
06-12-2012 Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về phương thức đầu tư xây dựng chợ mới, nâng cấp, cải tạo chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
02-12-2012 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 18/10/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận.
30-11-2012 Quyết định số 2418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
21-11-2012 Quyết định số 2344/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
21-11-2012 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
20-11-2012 Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định diện tích đất tối thiểu và quy trình thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
20-11-2012 Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận.
02-11-2012 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
01-11-2012 Quyết định số 2191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Bình Thuận.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
22,822,389 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner