"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 3 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-11-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng.
30-07-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016.
05-06-2012 Quyết định số 2421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện Bắc Bình.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,822,329 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner